Pre uľahčenie podania reklamácie,

si môžete na týchto linkoch stiahnuť Reklamačný formulár:

reklamacny-formular